Annons

Annons

Annons

Debatt
Samling för Dalarna rustar regionen

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vi tar vårt ansvar för att ändå kunna prioritera det vi i Dalarna tycker är viktigast, skriver regionråden Elin Norén (S), Sofia Jarl (C), Birgitta Sacredeus (KD) och Lisbeth Mörk Amnelius (DSP).

Bild: Privat

Annons

I ett mycket svårt läge kommer Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Dalarnas sjukvårdsparti att ta ansvar. Det som orsakar vår regions utmaningar styrs inte från Dalarna. Det handlar om krig, inflation och ett osäkert världsläge i ekonomin. Vi tar vårt ansvar för att ändå kunna prioritera det vi i Dalarna tycker är viktigast. För att dagens problem inte ska drabba de som kommer efter oss.

Kriget i Ukraina påverkar oss alla. Ökande energi- och råvarupriser men det gäller också andra varor och driver på inflationen. För Region Dalarna ökar kostnaderna för el, transporter och exempelvis mat. Sverige har därför en fortsatt hög inflation och påverkar tydligt pensionerna. Pensionernas värde minskar i takt med inflationen och måste kompenseras. Annars riskerar de som ska gå i pension om några år ha kraftigt minskade pensioner. Allvarligt är också att Region Dalarna får minskade statsbidrag riktade till sjukvården.

Annons

Annons

Situationen är liknande för alla regioner i Sverige. Samling för Dalarna kan inte se detta hända utan åtgärder. Här krävs aktivitet och prioriteringar. Därför har Region Dalarnas samtliga förvaltningar haft ett uppdrag att se över hur de minskade intäkterna, ökade pensionskostnaderna och inflationen kan hanteras. Regionen måste rusta sig för de svåra tiderna vi befinner oss i. I stället för passivitet behövs aktivitet.

Målet är att varje generation ska bära sina kostnader. Det säger lagen och det säger moralen. Nu kommer vi därför besluta om att så snart som möjligt hantera de ekonomiska utmaningarna i Regionplan och budget 2024-2026 med handlingsplan för långsiktigt hållbar ekonomi.

Åtgärderna som nu vidtas kommer beröra alla delar av Regionen. Vi ska möta utmaningarna tillsammans. Det handlar om solidaritet i ett tufft utgångsläge. Samling för Dalarna har dock pekat ut några centrala områden som inte kommer påverkas lika kraftigt av kostnadsförändringarna..

För det första kommer primärvården och regionens förebyggande arbete ges företräde. Om fler människor kan förebygga ohälsa så tjänar både samhälle och individ på det. Därför stärker vi vårdcentraler, barn- och ungdomspsykiatri, familjecentraler och screeningprogram. För det andra så visar pandemi och invasionskrig i Europa att Region Dalarna måste fortsätta stärka sin beredskap och förmåga att klara svåra kriser. Avslutningsvis prioriterar Samling för Dalarna kompetensförsörjning i regionen. Möjligheter för undersköterskor att utvecklas inom sitt yrke, hög investeringstakt i både fastigheter och digitala lösningar och där folkhögskolorna och studieförbunden prioriteras. Arbetet för goda arbetsvillkor och utveckling för medarbetare fortsätter.

Annons

Annons

Handlingsplanen innehåller en rad aktiviteter. Där bland annat dimensionering och anpassning av vårdnäraservice för att möta patienternas behov. Pausad nybyggnation av Kristinehallen då kostnaderna för oss blir för höga. En generell översyn av, framförallt våra lokalytor för administrativ personal, ska göras för att anpassas till ett allt mer digitaliserat arbetssätt.

Vi kan alla önska att omvärlden och de konsekvenser vi ser skulle vara annorlunda. Tyvärr kommer inte önskningar klara utmaningarna. Samling för Dalarna tänker istället rusta Region Dalarna för framtiden. Det handlar nu om att genom aktiva åtgärder kunna prioritera det som är viktigast: vård, säkerhet och kompetent personal.

Elin Norén (S)

Regionråd

Sofia Jarl (C)

Regionråd

Birgitta Sacredeus (KD)

Regionråd

Lisbeth Mörk Amnelius (DSP)

Regionråd

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan