Annons

Annons

Annons

Annons

Dalarnas län

Debatt
Ensamhet hotar hälsan – krävs insatser på alla nivåer

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

”Vi lever betydligt längre idag och därmed ökar naturligt andelen äldre och därmed behoven av vård och omsorg”, skriver Seniora Centerpartister i Dalarna.

Bild: Janerik Henriksson/TT

Annons

De allra flesta upplever ensamhet någon gång i livet och det är vanligare än man tror. Det är något som kan drabba oss alla, till exempel genom skilsmässa eller när man förlorar en partner.

Vi lever i ett individualiserat samhälle där ensamhushåll ökar och naturliga mötesplatser försvinner alltmer. Det finns forskare och läkare som anser att ensamhet är vår tids folksjukdom. Studier visar att ofrivillig ensamhet kan skapa lidande som bland annat leder till psykiska besvär. Ofrivillig ensamhet  drabbar allt fler äldre med risk för isolering, nedsatt hälsa och sämre livskvalitet. Det kan också leda till ökad alkoholkonsumtion, sämre matvanor, fysiska problem och nedsatt självkänsla.

Annons

Annons

Undersökningar visar att det är särskilt i åldern 85 år och äldre som man saknar kontakt med anhöriga och vänner. Då är det viktigt att skapa möjligheter till vänskap och gemenskap, att kunna känna sig behövd och att ha någon att prata med.

Hur kan då risken för ensamhet minskas? Det krävs insatser på alla nivåer i samhället för att motverka ensamhet bland seniorer, till exempel genom studiecirklar med målsättningen att skapa kontakt med ofrivilligt ensamma.

Dessutom bör tillskapas mötesplatser med god tillgänglighet för ensamma att uppleva social gemenskap. Pensionärsorganisationer och studieförbund gör storartade insatser inom detta område. Heder åt dessa! SPF Seniorernas rapport ”Tillsammans – mindre ensam” ger en klar och tydlig bild av den ofrivilliga ensamheten.

Det talas idag om ensamhetens epidemi, där man menar att bristen på mänskliga kontakter är lika farligt som högt blodtryck och hjärt-och kärlsjukdomar. Att verka för medborgarnas hälsa är både ett regionalt och kommunalt ansvar.

Vi lever betydligt längre idag och därmed ökar naturligt andelen äldre och därmed behoven av vård och omsorg. Därför är det ytterst angeläget att i tid vidta kraftfulla åtgärder för att minska ofrivillig ensamhet bland äldre.

Maj-Lis Burtus, Gun Drugge, Bertil Daniels, Agneta Ängsås, Per-Anders Westhed, Seniora Centerpartister i Dalarna

Annons

–––

Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.

Annons

Annons

Till toppen av sidan