Annons

Annons

Annons

Dalarnas län

Debatt
Debatt: Nu gör vi stora investeringar för framtidens sjukvård i Dalarna

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Coronapandemin skapar osäkerhet vad gäller framtida skatteintäkter och arbetslöshetssiffror. Sedan mars månad i år har det även byggts upp en vårdskuld i form av operationsköer som måste arbetas bort. Hur hög arbetslösheten blir under 2021 och hur lång tid tar det innan verksamheterna har återkommit i ett normalläge är frågor som vi regionpolitiker brottas med dagligen.

Trångboddhet och slitna lokaler präglar dessutom delar av verksamheten i Region Dalarna. Trängsel på sjukhus och vårdcentraler medför risk för sämre patientsäkerhet. Den snabba medicin-tekniska utvecklingen ökar behovet av större lokaler. Lägg därtill kraven på ökad robusthet, som blivit extra påtagligt i samband med pågående pandemi, och det är lätt att förstå att det är nödvändigt med investeringar.

Annons

Dalasamverkan – Bo Brännström (L), Birgitta Sacrédeus (KD), Christer Carlsson (M), Kerstin Lundh (MP), Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP), Ulf Berg (M) och Sofia Jarl (C).

Bild: Arkivbild, Eric Salomonsson

Annons

För att möta alla dessa krav har Dalasamverkan beslutat om stora investeringar i fastighet, IT och på hälso- och sjukvårdsförvaltningen. År 2020 ligger prognosen på 859 miljoner kronor. I Falun planeras bygget av sex våningar ovanpå akuten med intensivvård, röntgen och annan kvalificerad vård. I höst börjar ombyggnationen av Mora lasarett med tillbyggnad för vårdcentral. Nyligen invigdes entrén på Avesta lasarett där en ny röntgenapparat kommer att installeras och elnätet stärkas.

Dalasamverkan har dessutom beslutat om nya lokaler för barn- och ungdomspsykiatrin i Mora. När de nya lokalerna står färdiga år 2023 innebär det att fler ungdomar kan få hjälp på plats. Vinsten är både mänsklig och ekonomisk.

Utöver att BUP Mora kan möta det växande behovet från ungdomar med psykisk ohälsa är det betydligt billigare att bedriva vård i Region Dalarnas lokaler än att köpa externa vårdtjänster. Översatt till operationsköer, medför en minskning på 25 procent av de köpta operationerna, en besparing på 50 miljoner kronor.

Det är dock inte bara regionens lokaler som behövde rustas upp efter 92 år av socialdemokratiskt styre. Även ekonomin är inte så robust och hållbar som den borde vara och det kommer att ta lång tid att få ordning och reda.

Prognoserna pekar dock på ett rekordresultat vid årets slut på 303 miljoner kronor. Frånvaron av stora underskott och arbetet med att dämpa nettokostnadsutvecklingen gör det möjligt att investera utan onödigt stora lån. När Dalasamverkan tog över hade Region Dalarna en soliditet på +1 procent, och vid utgången av 2020 är prognosen +8 procent. Personalkostnader för stafettläkare minskade med cirka 20 procent i augusti 2020 jämfört med samma period förra året.

Annons

Det vi investerar i dag får vi igen i morgon, det gäller både investeringar i byggnader, utrustning och vår viktigaste resurs, medarbetarna.

Dalasamverkan

Ulf Berg (M)

Sofia Jarl (C)

Christer Carlsson (M)

Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP)

Birgitta Sacrédeus (KD)

Bo Brännström (L)

Kerstin Lundh (MP)

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan